తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి
ఎంపీ సంతోష్ మొదలు పెట్టిన హారితహారం కార్యక్రమంలో భాగంగా
“నరుడి బ్రతుకు నటన” సినిమా
హీరోయిన్ మాధురి తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా సోమవారం నాడు హైదరాబాద్ లో
తన ఇంట్లో మొక్కను నాటింది.
ఈ సందర్భంగా మాధురి మాట్లాడుతూ ముందుగా
తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు.. గ్రీన్ ఛాలెంజ్ లో నేను భాగం ఐనందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది,
ఈ ఛాలెంజ్ ని
భీమవరం టాకిస్ నిర్మాత తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ గారికి,
అలానే సినిమా హీరో
తల్లాడ సాయికృష్ణ కి ఇస్తున్నాను.
అలానే ప్రతి ఒక్కరు మొక్కలని నాటడం కాకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకునెలా చూసుకోవాలి అని
అన్నారు.